Kompleksowy audyt finansowy od BT&A

Jedną z naszych czołowych usług jest profesjonalnie wykonany audyt finansowy.Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3514.

Nasze usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych obejmują przede wszystkim:

  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Audyt finansowy – nasze podejście

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z:

  • krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC,
  • Kodeksem etyki zawodowych księgowych wydanym przez IFAC.

Nasza metodologia badania sprawozdań finansowych została starannie dopracowana bazując na doświadczeniach, które nasi partnerzy zdobyli podczas wieloletniej pracy dla największych światowych firm doradczych.

Nasza koncepcja audytu finansowego skupia się nie tylko na weryfikacji liczb i ujawnień zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym, ale przede wszystkim na pomocy klientom w identyfikacji ryzyk i innych czynników, które mogą zniekształcać obraz działalności gospodarczej.Tworząc audyt finansowy nie zatrzymujemy się tylko na identyfikacji ryzyka, wskazaniu go klientowi i ewentualnej pomocy w likwidacji jego skutków, ale staramy się dotrzeć do źródła problemu tak, aby wyeliminować zagrożenie całkowicie. Audyt finansowy w naszym wykonaniu gwarantuje bezpieczeństwo i kompleksowość wszystkich danych klienta.

Audyt finansowy od BT&A wartością dodaną dla klienta

W ramach audytu finansowego przygotowujemy List do Zarządu, w którym zawieramy nasze spostrzeżenia wraz z rekomendacjami dotyczące usprawnienia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Dewizą naszych audytów finansowych jest również odpowiadanie na potrzeby klientów i ciągła bieżąca współpraca z nimi. Przed rozpoczęciem badania sprawozdań finansowych spotykamy się z Zarządem w celu identyfikacji i omówienia potrzeb Spółki. W trakcie badania komunikujemy na bieżąco nasze spostrzeżenia celem uniknięcia negatywnych ‚niespodzianek’ na koniec badania. Dzięki temu klient otrzymuje audyt finansowy w formie takiej, jakiej oczekuje, bez żadnych niedomówień.

Jeżeli potrzebujesz audyt finansowy wykonany na profesjonalnym poziomie, koniecznie się z nami skontaktuj. Badanie sprawozdań finansowych sporządzamy według naszych unikalnych rozwiązań, które opracowaliśmy na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy, że współpraca z nami przyniesie Państwa firmie same korzyści. Mogą Państwo liczyć na audyt finansowy na wysokim poziomie.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu i współpracy w trakcie całego roku tak, aby na bieżąco rozwiązywać ewentualne powstałe kwestie.

Secured By miniOrange