Korneliusz Sawiński jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie strategii i planowania biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w PricewatherhouseCoopers. W 2004 roku podjął pracę w Dziale Podatkowym Ernst & Young, gdzie zajmował stanowisko Managera.

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 10473).

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku VAT. Posiada również doświadczenie w projektach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Uczestniczył w wielu kompleksowych przeglądach podatkowych, projektach due diligence, doradztwie przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach, a także przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych. Przygotowywał procedury mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reprezentował klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wspomagał klientów w licznych zakończonych sukcesem procesach występowania o zwrot i nadpłatę podatków.

Prowadził szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego, a także był prelegentem na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce podatkowej. Jest autorem licznych artykułów zarówno w prasie codziennej (np. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu), jak i specjalistycznej (np. Prawo i Podatki, Pharma Poland News).

Secured By miniOrange