Marcin-Solski

marcin.solski@btagroup.pl
+48 509 687 298

Marcin Solski ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Zarządzania, specjalność Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2001 dołączając do działu audytu i doradztwa gospodarczego poznańskiego oddziału Ernst&Young, gdzie pracował do września 2008 roku.

Marcin posiada bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz pakietów sprawozdawczych, przygotowanych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi oraz amerykańskimi standardami rachunkowości, sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych (w tym notowanych na GPW).

Zajmuje się również świadczeniem usług doradczych, m.in. z zakresu systemów księgowych, systemów kontroli wewnętrznej oraz polityki rachunkowej, Członek Instytutu Biegłych Księgowych (ACCA) w Wielkiej Brytanii, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

Członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE).
Trener merytoryczny z zakresu metodologii badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz pakietów sprawozdawczych.

W latach 2008-2009 zdobywał doświadczenie jako Dyrektor Finansowy w spółce akcyjnej należącej do dużej Grupy Kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Secured By miniOrange