Tomasz-Ciszewski

tomasz.ciszewski@btagroup.pl
+48 519 345 830

Tomasz Ciszewski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen w 1999 roku. Po połączeniu zespołów Andersen oraz Ernst & Young pracował w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young w Poznaniu. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 09946).

Tomasz uczestniczył w wielu kompleksowych projektach związanych z fuzjami, przejęciami i przekształceniami, a także przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych. Przygotowywał procedury mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reprezentuje podatników jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych przed administracją skarbową oraz przed sądami administracyjnymi. Wspomagał klientów w licznych zakończonych sukcesem procesach występowania o zwrot i nadpłatę podatków.

Tomasz jest współautorem najnowszego Komentarza do Konwencji Modelowej OECD (wydanego w 2010 roku). Jest autorem licznych artykułów zarówno w prasie codziennej (np. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu), jak i specjalistycznej (np. Monitor Podatkowy, Pharma Poland News).

Prowadził szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego, a także był prelegentem na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce podatkowej. Tomasz Ciszewski uczestniczył też jako niezależny ekspert przy pracach legislacyjnych przepisów prawa podatkowego.

Secured By miniOrange