Oferujemy następujący zakres usług:

Sprawozdania finansowe

Sporządzanie sprawozdań finansowych (rocznych wymaganych przepisami prawa lub okresowych na potrzeby prezentacji danych, przekształceń itp.) na podstawie dostarczonych danych księgowych

Księgi rachunkowe

Prowadzenie w pełnym zakresie ksiąg rachunkowych – zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa na podstawie posiadanych licencji Ministerstwa Finansów

Kadry i płace

  • Prowadzenie ewidencji kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników
  • Naliczanie płac, składników ZUS, podatków, prowadzenie wszelkich ewidencji z tym związanych
  • Sprawozdawczość statystyczna z tematyki kadrowo-płacowej

Organizacja, monitoring i nadzór działu księgowego

Potrafimy zorganizować profesjonalny dział księgowy, również w siedzibie Klienta. Zadbamy o zatrudnienie odpowiednich pracowników i zorganizujemy ich pracę. Ponadto oferujemy pomoc merytoryczną w trudnych kwestiach oraz nadzór nad działem księgowości w formie weryfikowanych audytem wewnętrznym stosowanych standardów jakości usług księgowych (standardy te polegają m.in. na konieczności comiesięcznego wykonania przez księgowych określonych procedur, wydruków i raportów). Dodatkowo proponujemy ubezpieczenie działu księgowości od ryzyka popełnienia błędu.

Monitoring należności

W oparciu o precyzyjne procedury nadzorujemy płynność płatniczą Klienta reagując na brak zapłat za należności Klienta. W imieniu Klienta i w porozumieniu z nim kontaktujemy się telefonicznie z niepłacącymi kontrahentami, wysyłamy wezwania do zapłaty oraz przygotowujemy dla kancelarii prawnych dokumenty niezbędne do odzyskania należności na drodze sądowej

Reprezentowanie Klienta

Podejmując współpracę z nami Klient udziela nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym, Narodowym Bankiem Polskim oraz wszelkimi instytucjami, do których istnieje obowiązek sprawozdawczy, który świadczymy w imieniu Klienta. W przypadku urzędowych kontroli w pełni reprezentujemy Klienta bezpośrednio kontaktując się w Jego imieniu z urzędnikami.

Dodatkowy zakres działalności:

Prezentacja danych księgowych

W standardzie naszych usług jest okresowe (miesięczne, tygodniowe lub na życzenie Klienta częstsze) prezentowanie danych księgowych w formie standardowych zestawień i raportów księgowych takich jak rachunek zysków i strat, bilans, specyfikacja rozrachunków, wiekowanie należności i zobowiązań oraz innych wymaganych przez naszych Klientów. Dane księgowe prezentujemy również bezpośrednio Zarządowi Klienta, uczestnicząc także w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy Zarząd lub sytuacja tego wymaga.

Raportowanie

Księgujemy i przedstawiamy Zarządom dane w sposób ułatwiający podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji. Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania potrafimy wygenerować błyskawicznie raporty okresowe (analizy kosztów i przychodów, wskaźniki finansowe z komentarzem, obliczenie progu rentowności dla całej firmy, jak i poszczególnych rodzajów jej działalności), które pomagają podjąć odpowiednie, trafione decyzje w zarządzaniu firmą.

Bezpieczny wgląd on-line

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi pozwalających przeglądać dane księgowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
W bezpiecznym, szyfrowanym łączu, po weryfikacji użytkownika i hasła, nasz Klient może przeglądać swobodnie swoje dane księgowe, niezależnie od momentu ich ujęcia w księgach. Standardowo oprócz danych dotyczących dokumentów w systemie WebFK można generować również takie raporty jak:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rozrachunki z kontrahentami

Ponadto oferujemy możliwość dodania do systemu WebFK indywidualnych raportów wymaganych przez Klienta.

Konsultacje

W przypadku problemów we własnej księgowości jesteśmy do dyspozycji jako konsultanci. Doradzimy jak ująć w księgach określone zdarzenie, podpowiemy jak przewidzieć księgowe i podatkowe skutki planowanych decyzji. Konsultacje przeprowadzamy zarówno zdalnie (telefon, e-mail) jak i w trakcie bezpośredniej rozmowy z Zarządem, Głównym Księgowym czy przedstawicielem banku.

Kompleksowa obsługa księgowa w Poznaniu – BT&A zaprasza

Jeżeli interesuje Cię kompleksowa obsługa księgowa to koniecznie odwiedź nasze biuro w Poznaniu. Posiadamy szeroką ofertę usług w ramach kompleksowej obsługi księgowej, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, wszystko, co obejmuje kadry i płace (np. prowadzenie ewidencji kadrowych), a także monitoring działu księgowego.

Jako renomowane biuro oferujemy kompleksową obsługę księgową na najwyższym poziomie. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, aby nasza obsługa księgowa mogła przynieść zamierzone efekty. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac, a także w monitoringu działu księgowego. W ramach kompleksowej obsługi księgowej oferujemy pomoc merytoryczną, organizację szkoleń, konsultacje oraz raportowanie naszych działań.

Secured By miniOrange